Disclaimer

De informatie op deze site is bedoeld om nuttig en informatief te zijn voor klanten en leveranciers van ASF Holding bv. ASF Holding bv zal redelijke zorgvuldigheid betrachten om ervoor te zorgen dat de informatie juist is op het moment dat deze op de website wordt geplaatst.

ASF Holding bv kan echter niet garanderen dat de informatie juist is en is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade die iemand zou kunnen lijden als gevolg van het vertrouwen op deze informatie. De informatie kan door ASF Holding bv te allen tijde gewijzigd worden.

ASF Holding bv aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar de website van ASF Holding bv links bevat.

Het auteursrecht op deze website berust bij ASF Holding bv. Alle andere intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden.